Willkommen in Pötzschau ...

  • Dahlitzsch
  • Dahlitzsch
  • Ortseingang Großpötzschau aus Espenhain kommend
  • Haltestelle Großpötzschau Eiche
  • Ortseingang Kleinpötzschau aus Oelzschau kommend
  • Großpötzschau
  • Ortseingang Kleinpötzschau aus Dreiskau kommend
  • Abzweig nach Dahlitzsch